حسرت با تو بودن
به هرکی گفتم باهاتم دشمن جونه من شد
عاقبت رفاقتش تشنه ی خونه من شد 
هر کی به اسم یار اومد چوبه ای دار اوردش
هر چی که من کاشته بودم از ریشه کند و بردش

lovewinter

+ تاريخ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393ساعت 13:58 نويسنده سحر |

+ تاريخ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393ساعت 20:3 نويسنده سحر |

   

 

 

   

  

 

من زنم...

وباهمه ی زنانگیم دلم هوایی میخواهد

پراز نفس های تو...

تو مردمن

ذره ذره ی تنت پراز یادگاری های من است..

نفس هایت راپک میزنم...

ریه هایم غرق بوسه میشود...

مردمن بگذاربالشت سینه ات...

تمام بی کسی هایم رابخواباند...    

مرد من  ولنتاینت مبارک

    شکلک های محدثه

Animated picture love you kisses puckered lips

عکس متحرک رقص

درذهن زنانه ی من ...

مرد یعنی تکیه گاهی امن....

یعنی بوسه ای از دوست داشتن ها،

بدون شرم

در ذهن زنانه ی من....

مرد یعنی کوه بودن،

پراز سخاوت پرازحیای مردانه....

در کنار این ابهت لوس شدن های کودکانه..

در ذهن زنانه ی من ....

مرد یعنی دوست میدارمت ،

تو هر لحظه با منی...

تو مرد منی و من بی تو از تمام آفرینش بیگانه ام..

اهورا مرد من ولنتاینت مبارک

   عکس متحرک رقص

شـــادیــ داشـتـنـتــــ

شـــادیــ بـغــلــ کــــردنــ ســــازیــ سـتــــ

کــهـ درسـتــــ نـمـیـــ شـنـــــاسـمـشــــ

درسـتــــ مـیـــ نــوازمـشـــ

نـتـــ بــهـ نـتـــ

نـفـســـ در نـفـســـ

تـــو از هـمــهـ جــــا شــروعـ مـیـــ شـــویــ

و مـنـــ هــــربـــــار بــداهـــهـ مـیــــ نـــوازمـتـــــ

از هــــر جـــــایــ تـنـتــــ

سـبـــــز آبـیــــ کـبــــود مـنـــــ

لـــمـ بــــدهـ ، رهـــــا کـنــــ خــودتـــ را

آبــــ شــو در آغــوشــــمـ

مـثــــلـ عـطــــر یــــاسـ فـــراگـیـــــرمـ

 بـگـــــذار یــــادتـــ بـگـیـــــرمـ .

 

   

تـنـهـــــایـیــــ تـــــو را

دسـتــــ هـــــایــ مـنـــ تــــابــ نـمـیــــ آورد

"کـــافـیـــ سـتــــ انــــار دلـتــــ تــــرکــ بـخـــورد"

دانـــهـ دانـــهـ هـــــاشـــ

بـــــریـــــزد در دهـــــانـــ مـنـــــ

تـــــا ســـرخـیــ صــدایــ خـنـــدهـ هــــامـ

رنـگـــ تــــو بــــاشــــد

خــــودتــــ را از آغــــوشــ مـنــــ نـگـیـــــــر

آقـــــایــ مـنـــــ !

دنـیـــــا در دسـتـــــانــ تـــــوسـتــــــ

کـــهـ آغـــــــــاز مـیـــــ شــــــود. 

اهورا مرد من ولنتاینت مبارک

 

   

     

تجــسم ڪטּ ڪنارتــــ باشـــב

شبــــــ ، قبـــل از خوابــــــــ

نگاهـــش ڪלּـﮯ تــا مطمئـטּ شــوﮮ ڪﮧ هستـــــ

ڪﮧ مـﮯ ماלּـــב

صبح ڪﮧ از خوابــــ بیـבار میـشــوﮮ ، هنـــوزم هستــــــ

خوابــــ نیستـــــ ، حقیقتــــــ בارב بوב לּـــش

فــڪرش را بڪטּ (!)

نگرانیتـــــــ را بفـہــمـב

نگاهتــــــ ڪלּــב ، ببوسـבتـــــــ

نـزבیڪتـــر شـــوב

طورﮮ ڪﮧ نفــسش صورتتــــــ را گـــرم ڪלּــב

بگویـــב :

بخوابــــ عزیـــزבلـﮧ مـטּ ڪלּـــارتـــ هستــــم

و ایـטּ یعنـﮯ زنـבگـﮯ [❤]

  

  

عکس متحرک رقص

میبینی عشـــقِ مــــن!؟

میخواهند ما را از هم جــــدا کنند....

آرام باش عشـــقِ من!

ما تا همیشه از آن همدیگریــم...

عشق ما به دستهای گره خوردمان نیســــت...

عشق ما به قلبهایمــــان است...

میبینی عشـــقِ مـــن!؟

از امشـــب تا صبح نمیخوابم,میخواهم غرق درچشمانت شوم.

میخواهـــم قهـــوه ای خوش رنــگ چشمانـــت شود قهـــوه ای دلیل بیدار مانـدنم در دنیــــا...

میخواهـــم صبـــحِ بـــدون تو را بیدار نشـــــوم

آرام باش عشـــقِ مــــن!؟

روز مــــن به طلوع آفتاب دنیانیســـــت...روز من اینگونه آغاز میشود:

"چشمهایــــم را روی هم میگــــذارم و به لحظه ای که برای اولیـــــن بار به آغوش فشاردمـــت فکــــر میکنم...

یادت هســــت!؟نفســـم به سختـــی درمی آمــــد,از همه ی دنیا بی خبر شــــدم...

آری,آن لحظه دنیای من در بین بازوانم خلاصـــــه میشــد"

آری خورشیـــدِ زندگیـــِ مــــن!

روز مــَــن با فکر بتـــو شروع میشــــود و با خیــــال تو شــــب بخواب میــــروم....

آری عشـــقِ مــــن!

وعده ی ما هرشب در رویـــای آغــــوش یکدیگــــــر. . .!!!!

 

منــ نمی فهممــ چــرا هیچکس نمی نویسد از مـردهـا...

از چشـمـ هــا...شانـهـ هـا...و دستهــایــ شـانــ

از آغوششـــانــ...عطر تنشــانــ...صدایــ شـــانــ...دلگرمیهــایــ شـــانــ

پررو می شونــد؟؟؟خبــ بشونــد...

مگـر خود مـــا با هـر "دوستتـــــــ دارمـ" گفتنـ هــایــ شــانـ

تـــــا بــــهـ آسمــــانــ نرفتــهــ ایــمـ؟؟؟

مگــر مــــا با اتکــــاءِ همیــنــ دستــــ هـــــا...همیــنــ نگــــاهــ هـــــا...و همیــنــ آغـوشــ هـــــا...

در بزنگـــــــاهــ هــــــایــ زنـــدگیـــ ســــــر پــــــــا نمــــانــدهــ ایــمـ ؟؟؟

منـــ بلــــــد نیستــــــــــــمــ در ســایــهــ "دوستتـــــــــ داشتـــــهــ بــاشــــــــمــ"

منـــ می خواهــــــــمــ خواستنـــــــمــ گـــوشــ فلـــکــ را کــــــر کنــــــــد...

منـــ می خواهــــــــمــ همــــهــ بــداننـــد کـــهــ:

مـــــــــــــــــرد مــــــن بیــــــــ همتـــــاســــتــــــ

 

 
  

 چه خوب !

که من بهشت را به بوسه های تو بخشیدم !

حالا همه جا بوی بهشت دارد و من ،

عطر بوسه های تو !

 

 ۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩Orkut Image

بوس تر از بوس های تو نمیشناسم ندیده ام نخوانده ام.

مست تر از لبهای تو شراب ننوشیده ام.

دستهای تو مهربان ترین دستهای خداست که کودک مرا به بلوغ میرساند.

و اینجوری هاست که در آغوش


+ تاريخ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392ساعت 19:37 نويسنده سحر |

من

لوس اغوشت می شوم

تو

یواشکی لبانم را مهمان لبانت کن

+ تاريخ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392ساعت 18:3 نويسنده سحر |
לوسْت לارَ م بَـدَنت را بُو ڪُنَم...

عاشِقْ بُـوے مُوهایَت هـستَم..

+ تاريخ شنبه بیست و هشتم دی 1392ساعت 19:37 نويسنده سحر |
یک روز می رسد...

یک ملافه ی سفید پایان می دهد...
به من...
به شیطنت هایم...
به بازیگوشی هایم...
به خنده های بلندم...
روزی که همه با دیدن عکسم
بغض می کنند و می گویند:
دیوانه دلمان برای مسخره بازی هایت تنگ شده...

+ تاريخ یکشنبه پانزدهم دی 1392ساعت 11:17 نويسنده سحر |
 مــامـاטּ ؟!

لحـافـ ـ مـטּ صـوُرتے بــوُد، چــرا سفـیـد شـده؟؟ !!
بـــالشم مثـل پنـبـــہ بــود، چـــرا مثـل سنـگـ ـ شـده ؟؟ !!! !

بــابـا ؟!

تــو ڪہ میدونسـتے از تــاریڪے میتــرسم.. چـرا لـامپــو روشـטּ نڪردی؟
مـگـہ داره بـــاروטּ میــاد.. !!!؟؟ چــرا هـمـہ جــا بـوُی خـاڪ ـ میـده ؟؟
مـטּ ڪہ دیـروُز حـمــوم بــودم.. چــرا منـو شستـטּ ؟؟ !

عشـقم .. ؟!!!

چــرا گـریـہ میڪنے؟؟ !

..::اروُم بــاش::..

مگـہ وقتـے زنـده بــوُدم ارزشــمـو فہـمیـدیــد؟ :)

+ تاريخ شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 6:36 نويسنده سحر |
taktemp_13589735541.jpg


دختر کوچولو : چیکارم داشتی ؟

.
.
.

پسر کوچولو : میشه با پسرای دیگه بازی نکنی ؟


آخه من دوست دارم ...

+ تاريخ شنبه هفتم دی 1392ساعت 18:44 نويسنده سحر |

تویی که میگی "دیگه

مثه من پیدا نمیکنی"

واقعا فکر میکنی بعد

تو

دنبال یکی مثه

تو

میگردم؟

 

25964-ce8022219845adf8703a9aabfe88e0f0-l

+ تاريخ شنبه هفتم دی 1392ساعت 18:42 نويسنده سحر |

زیر گنبد کبود

یادته زیر گنبد کبود
دو تا عاشق بودن و کلی حسود ؟
نقصیر همون حسودا بود که حالا
شده یکی بود یکی نبود!!!

+ تاريخ شنبه هفتم دی 1392ساعت 18:40 نويسنده سحر |